1. „Soc. paslaugų pasiekiamumo ir  prieinamumo  didinimas asmenims, patiriantiems soc. atskirtį, ir tų asmenų gebėjimų, naudotis teikiama pagalba, ugdymas“   Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0002

Plačiau apie projektą2. "Apsigyvenusių Kėdainių krašte Ukrainos pabėgėlių integracija į Lietuvos bendruomenės gyvenimą ir psichologinė pagalba jiems"