1. „Soc. paslaugų pasiekiamumo ir  prieinamumo  didinimas asmenims, patiriantiems soc. atskirtį, ir tų asmenų gebėjimų, naudotis teikiama pagalba, ugdymas“   Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0002

Plačiau apie projektą2. "Apsigyvenusių Kėdainių krašte Ukrainos pabėgėlių integracija į Lietuvos bendruomenės gyvenimą ir psichologinė pagalba jiems"
3. „Asociacijos "Kėdainių samariečiai" darbuotojų ir savanorių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas, siekiant organizacijos  darbo efektyvumo ir veiklos stiprinimo"

Asociacija „Kėdainių samariečiai“ nuolat tobulina savo veiklos efektyvumą ir siekia sukurti kuo geresnes sąlygas savanoriams ir darbuotojams.

Asociacija „Kėdainių samariečiai“ ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2024 m. liepos 11 d. pasirašė savivaldybės biudžeto naudojimo sutartį, pagal kurią įgyvendinamas projektas „Asociacijos „Kėdainių samariečiai“ darbuotojų ir savanorių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas, siekiant organizacijos darbo efektyvumo ir veiklos stiprinimo“. Projekto įgyvendinimui Kėdainių rajono savivaldybės administracija skyrė 2162 Eur. 


Plačiau.docx